© 2009 - HCJB GLOBAL SLOVAKIA.

Hlas Evanjelia z rádia

HCJB GLOBAL postavilo vysielač pre TWR SLOVAKIA.

... či nehorelo v nás naše srdce, keď nám cestou hovoril ...  Luk.24:32

Slovenský národný partner kresťanskej rozhlasovej organizácie HCJB GLOBAL zohral významnú úlohu pri napľňaní myšlienky VKV vysielania evanjelikálnych cirkví na Slovensku. V spolupráci s TWR Slovakia sa podarilo získať vysielaciu licenciu pre mesto Banská Bystrica. Vďaka výdatnej pomoci HCJB GLOBAL Czech World Office a mnohým nemenovaným darcom zo Slovenska ,ale najmä zo zahraničia, sa podarilo získať dostatok finančných prostriedkov pre nákup vysielacej techniky.

Myšlienka rozhlasového vysielania v Banskej Bystrici vznikla, keď bola r. 1993 založená Katedra evanjelikálnej teológie a misie na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Odvtedy mnoho modlitieb a sklamaní sprevádzalo túto myšlienku. Zlyhali snahy aj o založenie nahrávacieho štúdia pre mediálnu výuku študentov Katedry evanjelikálnej teológie a misie.

aaaaaaaaaaaaiii