© 2009 - HCJB GLOBAL SLOVAKIA.

Hlas Evanjelia z rádia

                                                      HCJB GLOBAL
                                            Z minulosti do súčasnosti

1927 Clarence Jones so svojou manželkou boli oslovení Božou výzvou založiť misijné vysielanie v Latinskej Amerike.

1928 Clarence Jones cestuje do Venezuely , aby získal povolenie od prezidenta Juana Goméza pre kresťanské rozhlasové vysielanie. Keď mu to bolo odmietnuté, hľadal možnosti v iných krajinách, Kolumbii, Paname a Kube.

1930 Clarence Jones sa stretol s ľuďmi s Kresťanskej misijnej aliancie z Ekvádoru, ktorí ho povzbudili, aby sa pokúsil založiť vysielanie v Ekvádore.

1930 Clarence Jones sa stretol v Chicagu s budúcim spoluzakladaťeľom vysielania v Ekvádore Reubenom Larsonom.

1930 Reuben Larson a ekvádorský právnik Luis Calisto získali licenciu na 25 rokov pre volaciu značku vysielača HCJB. Pretože Ekvádor vtedy ešte nemal zákon o vysielaní, ekvádorský kongres vydal tiež povolenie pre nákup a predaj rozhlasových príjímačov pre Ekvádor.

1931 V USA bola založená organizácia World Radio Missionary Fellowship, ktorá sa stala známa ako HCJB.


1931 Clarence W. Jones bol prezidentom HCJB v rokoch 1931 až 1947 a opäť v rokoch 1950 -1951 a 1953 - 1961.
aaaaaaaaaaaaiii