© 2009 - HCJB GLOBAL SLOVAKIA.

Hlas Evanjelia z rádia

Po takmer 15 rokoch, keď sme prestávali vidieť odpoveď na naše modlitby a vzdávali sme sa nádeje, Boh začal konať. Boh často koná tak. Až keď sa vzdáme vlastných predstáv , Boh môže začať konať podľa Jeho predstáv. Roku 2008 Boh otvoril dvere pre slovenského partnera HCJB GLOBAL, aby sa mohol vypracovať frekvenčný prieskum pre výber frekvencie. Podarilo sa získať licenciu na frekvenciu 107,7MHz s povoleným výkonom 500W, čo umožňuje priniesť Evanjelium pre cca 150 tisíc ľudí žijúcich v okolí Banskej Bystrice.

Po viac, ak ročnom úsilí hľadania vhodného technického a finančného zabezpečenia projektu mohlo skúšobné vysielanie začať. Stalo sa tak v nádherný mrazivý deň 31. januára 2009 o 16.00 hod. Teplomer ukazoval -5°C a ruky sa nám lepili na kovový anténny stožiar, keď sme upevňovali antény a káble . Naše srdce však „horelo“. Cítili sme sa tak, ako keď Pán Ježiš išiel rozprávajúc sa s učeníkmi do Emauz a karhal ich neveru....

Prial by som si, aby táto skúsenosť bola povzbudením nielen pre nás, iniciátorov a realizátorov projektu, ale aj pre všetkých Vás, ktorí ste sa ocitli v podobnej situácii. Kráčate po ceste s Pánom Ježišom, počúvate ho a pritom ste smutní a plní sklamaní , a neviete, že On kráča s Vami.

 

aaaaaaaaaaaaiii