© 2009 - HCJB GLOBAL SLOVAKIA.

Hlas Evanjelia z rádia

                                                     Kto sme?

Vysielanie HCJB cez Rádio Lumen začalo 1. apríla 2003. V súčasnosti využíva hlavne bohatý archív programov, ktoré boli v minulosti vysielané z krátkovlnných vysielačov HCJB z Ekvádoru. Z autorov programov spomenieme aspoň nám známejšie mená Ján Banko a Peter Surovček, ktorí v súčasnosti pôsobia v USA . Programy sa prekladajú, upravujú a znovu nahrávajú, tak aby vyhovovali technickým požiadavkám , kladenými na VKV vysielanie. Za krátku dobu vysielania sme dostali mnoho povzbudivých ohlasov . Je to pre nás záväzok pre ďalšie skvalitňovanie a rozširovanie práce. Keďže dostávame mnoho listov , v ktorých sa nám poslucháči zdôverujú so svojimi problémami ,rozvíjame tiež korešpondenčnú poradenskú duchovnú službu pre poslucháčov.

Našou snahou je, aby do vysielania boli pravidelne zaraďované aj príspevky a osobné svedectvá poslucháčov a ich reakcie na odvysielané programy. Všetka práca spojená s prípravou a nahrávaním programov , ako aj následná práca s poslucháčmi sa robí bezplatne, tímom dobrovoľných spolupracovníkov.
Keďže HCJB GLOBAL je medzidenominačná kresťanská organizácia, vítame spoluprácu so všetkými cirkvami organizovanými v Združení evanjelikálnych cirkví na Slovensku. V spolupráci s našimi partnerskými kresťanskými rozhlasovými spoločnosťami pripravujeme projekt celodenného terestriálneho VKV vysielania v českom a slovenskom jazyku. Prvým projektom HCJB GLOBAL na Slovensku je financovanie a realizácia výstavby VKV vysielača pre nášho partnera TW Rádio-Rádio7 v Banskej Bystrici. Od apríla 2009 vysielame naše programy aj cez internetové, satelitné a VKV vysielanie Rádia7.

Uvedomujeme si , že svet je v duchovnej aj morálnej kríze. Usilím rozhlasovej misie HCJB GLOBAL je pomôcť prekonať tento stav, ukázať ľuďom na Slovensku na jediné východisko z tejto krízy , ukázať im na Ježiša Krista. Pridajte sa k nám v napĺňaní tohto poslania . Vaša pomoc je vítaná v akejkoľvek forme, ktorú Vám Boh položí na srdce.

aaaaaaaaaaaaiii