© 2009 - HCJB GLOBAL SLOVAKIA.

Hlas Evanjelia z rádia

HCJB GLOBAL (predtým HCJB WORLD RADIO) je medzinárodná evanjelikálna misijná spoločnosť, ktorá bola založená r. 1931 v Ekvádore, v Južnej Amerike. Rozhlasová a misijná práca HCJB mala obrovský podiel na rozvoji Ekvádoru v oblasti lekárskej starostlivosti a zdravotníckej osvety, stavby vodných priehrad a elektrární a zdrojov pitnej vody v odľahlých oblastiach Ekvádoru. krátkovlnné rozhlasové vysielanie z Quita, Ekvádoru bolo dlho známe pod menom "Hlas Ánd".

České a slovenské vysielanie bolo založené r. 1975. Po ukončení tohto
vysielania rozhlasová služba nezanikla. Od r. 1992 sa programy HCJB pripravujú v lokálnych
štúdiách a vysielajú cez sieť českých a slovenských kresťanských rádíí , Rádio LUMEN, Rádio PROGLAS a T.W. Rádio.

HCJB GLOBAL The Voice and Hands združujú viac, ako tisíc pracovníkov , zamestnacov a
dobrovoľníkov z rôznych krajín. Hlavné sídlo HCJB GLOBAL je v Colorado Springs, Colorado, USA. Po celom svete má viacero nezávislých regionálnych kanceláríí, ktoré reprezentujú a rozširujú misijnú službu HCJB všade, kde sa podarí nadviazať kontakt s miestnymi kresťanmi.

Súčasťou tejto služby a poslania je predovšetkým príprava a praktická výuka nových
producentov rozhlasových programov, pomoc pri budovaní technického zázemia pre vysielanie a vybavenie štúdií.

Zdravotnícke týmy HCJB dnes pôsobia vo všetkých oblastiach sveta a na miestach
postihnutých prírodnými katastrofami. Viac o aktivitách HCJB GLOBAL sa dozviete na stránke:
http://www.hcjbglobal.org

STRUČNÁ HISTÓRIA HCJB GLOBAL
aaaaaaaaaaaaiii