© 2009 - HCJB GLOBAL SLOVAKIA.

Hlas Evanjelia z rádia

1942 Začalo vysielanie vo francúzštine.

1943 V spolupráci s rozhlasovou spoločnosťou NBC bolo postavené štúdio a redakcia pre vojnové spravodajstvo.

1944 HCJB začalo živé prenosy z ekvádorského kongresu.

1945 Začalo vysielanie v portugalskom jazyku.

1945 Začalo vysielanie v nemeckom jazyku.

1946 Vydavateľstvo Moody Press vydalo knihu Clarenca Jonesa o misii HCJB pod názvom „ Rádio-Nový misionár“.

1948 Ekvádorský prezident Carlos J. Arosemena ocenil prácu rozhlasovej stanice HCJB pre jej prínos pre Ekvádor.

1949 Bolo započate vysielanie rozhlasových korešpondenčných biblických kurzov.

1949 Začala zdravotná práca HCJB.

1949 Ekvádor postihlo veľké zemetrasenie. Prezident Ekvádoru požiadal HCJB o pomoc. Sieť rozhlasových staníc v spolupráci s HCJB pohotovo informovali o dianí v postihnutých oblastiach. HCJB pomohlo vybudovať prístrešky pre postihnutých a poskytlo im lekársku starostlivosť.

aaaaaaaaaaaaiii