© 2009 - HCJB GLOBAL SLOVAKIA.

Hlas Evanjelia z rádia
UTLEY
BOB UTLEY

PAVEL HANES: Modlitba Pánova

Kto je to Bob Utley?
Narodil sa r. 1947 v Texase, v Spojených štátoch amerických. Ježiša Krista prijal za svojho spasiteľa r. 1959 ako 12 ročný. Je ženatý, má tri deti . Po absolvovaní East TEXAS Baptist University pokračoval v štúdiách na niekoľkých dalších univerzitách. Dokotorát teologických vied získal r. 1988 na Trinity Evangelical Divinity School v odbore historickej a gramatickej hermeneutiky . Jeho postgraduálne štúdiá zahrňajú tiež štúdium gréčtiny Koiné a hermeneutiky na inštitúte Wiklifových prekladateľov Biblie. Počas svojej pedagogickej činnosti prednášal na mnohých teologických univerzitách v Amerike, ale aj v Európe. Niekoľkokrát bol vyhlásený za najlepšíeho učiteľa roka. Napísal viacero kníh a učebníc. Jeho biblické výklady boli vysielané na mnohých rozhlasových staniciach po celých Spojených štátoch , ale aj v zahraničí. Pre krátkosť času nemôžeme vymenovať jeho rozsiahlu učiteľskú, pastoračnú, a evanjelizátorskú prácu. Nedávno Bob navštívil Katedru evanjelikálnej teológie a misie na UMB v Banskej Bystrici. Z tejto návštevy vznikol impulz na odvysielanie cyklu biblických úvah, ktorý sme pre Vás s radosťou pripravili .
Bob Utley vo svojich úvahách podáva odpovede na dôležité otázky života, ktoré objavil pri osobnom, dôslednom čítaní Biblie- Božieho Slova. Svoje presvedčenie, že práve Biblia odpovedá na tieto otázky podopiera 4 skutočnosťami:

1) historickou dôveryhodnosťou Biblie potvrdzovanou archeológiou;
2) naplnením SZ proroctiev;
3) jednotnosťou Biblickej zvesti napriek jej formulovaniu počas viac, ako 1600 ročného obdobia;
4) osobnými svedectvami ľudí, ktorých životy boli a sú premieňané pod vplyvom Biblie.

Bob Utley vydal na DVD v slovenčine výklad listu ap. Pavla Rimanom a Ev. Jána, ktoré si môžete bezplatne objednať . Súčasťou DVD je aj súbor 24 rozhlasových úvah s výkladom listu Ap. Pavla Rimanom, ktoré boli odvysielané na Rádiu Lumen.

Rovnako si môžete bezplatne objednať  v angličtine DVD  s prednáškami zo seminára o interpretácii Biblie. DVD obsahuje:

-viac, ako 850 minút videa
-viac, ako 600 minút kázaní  vo formáte MP3
-240 stranovú učebnicu ako správne  interpretovať Bibliu 

Viac o Bobovi Utleym sa dozviete na jeho www stránke:

Kniha obsahuje 26 voľne prepísaných úvah na tému, ako sa efektívne modliť v zmysle vzoru, ktorý nám dal sám Pán Ježiš v ev. Matúša. Kniha je napísaná vo sviežom a autentickom podaní autora. Dovoľte , aby sme Vám túto knihu ponúkli ako povzbudenie pre Váš osobný modlitebný život. Úvahy je možné objednať si aj vo zvukovej podobe na CD , vo forme rozhlasových relácíí, ktoré boli odvysielané na Rádiu Lumen a Rádiu7. Pre veľkú odozvu na vysielanie a vypredanom prvom vydaní sme sa rozhodli vydať druhé vydanie týchto úvah.
Doporučená predajná cena: 4 Euro+poštovné a balné.

aaaaaaaaaaaaiii